اطلاعات و سوالات

سوالات متداول

بررسی، جذب، ارائه پیش قرار داد،تایید و نگارش قرار داد، درخواست مدارک شخصی، درخواست متن عکس فایل و جدول و … کتاب، نمونه خوانی،ویرایش ،صفحه بندی، طراحی جلد، نسخه نمونه، دریافت مجوزهای ارشاد، فیپا، کتابخانه ملی و … چاپ یک نمونه جهت بازبینی مولف و …

بررسی، جذب، ارائه پیش قرار داد،تایید و نگارش قرار داد، درخواست مدارک شخصی، درخواست متن عکس فایل و جدول و … کتاب، نمونه خوانی،ویرایش ،صفحه بندی، طراحی جلد، نسخه نمونه، دریافت مجوزهای ارشاد، فیپا، کتابخانه ملی و … چاپ یک نمونه جهت بازبینی مولف و …

خیر، در این بخش هم گفته‌ام،‌ سعی کنید از وسواس دوری کنید. البته گاهی باید معنی وسواس را هم دقیق کنیم. گاهی یک کتاب سه سال مطالعه می‌خواهد. اما توصیه‌ام این است که چندین بار (حتی اگر نمی‌فهمید) مرور شود (مگر خیلی حجیم یا چند جلدی باشد که دیگر یک کتاب نیست!). در هر بار مرور سعی کنید کمی اطلاعات را در ذهن خود پردازش کنید.

بله، در بحث مربوط به تبدیل پایان نامه به کتاب دو نوع کتاب می­‌توان از پایان‌­نامه کارشناسی ارشد یا دکترا مستخرج نمود: پژوهش محور و تئوری محور. در نوع اول از تمامی فصول پایان­‌نامه برای تدوین متن اصلی کتاب استفاده می‌­شود اما در نوع دوم صرفاً از ادبیات پژوهشی و مبانی نظری ذکر شده برای یک یا دو متغیر (که عموماً فصل ۲ پایان‌­نامه‌­ها است) آورده می­‌شود.

تعداد نویسندگان در هزینه‌­ چاپ کتاب هیچ تغییری به وجود نخواهد آورد. برخی از ناشرین اقدام به اخذ هزینه اضافی به ازای اضافه شدن یک اسم می­‌کنند. در انتشارات نارون دانش این امر وجود ندارد و تعداد مولفین تاثیری در افزایش یا کاهش هزینه نخواهد داشت.

هر کدام از نویسندگان می­‌بایست کپی کارت ملی خود را برای نشر ارسال کنند. اگر قرار بر این است که صاحبان اثر بر روی جلد از عنوان دکتر یا عضو هیئت علمی برای نام خود استفاده نماید. در این‌صورت آنها می­‌بایست مدارک مربوط به اینکه عضو هیئت علمی هستند یا در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل شده‌­اند را به نشر ارسال کنند. در اینجا ارسال مدرک دکترا لازم و اجباری است. دلیل دریافت مدرک دکتری یا حکم کارگزینی برای ارسال به ارشاد آن است تا نشر اثبات کند نویسنده یا نویسندگان واقعاً فارغ‌التحصیل دوره دکترا یا هیئت علمی می‌باشند و افراد غیر نتواند برای خودشان از عناوین جعلی استفاده کنند.

هر کدام از نویسندگان می­‌بایست کپی کارت ملی خود را برای نشر ارسال کنند. اگر قرار بر این است که صاحبان اثر بر روی جلد از عنوان دکتر یا عضو هیئت علمی برای نام خود استفاده نماید. در این‌صورت آنها می­‌بایست مدارک مربوط به اینکه عضو هیئت علمی هستند یا در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل شده‌­اند را به نشر ارسال کنند. در اینجا ارسال مدرک دکترا لازم و اجباری است. دلیل دریافت مدرک دکتری یا حکم کارگزینی برای ارسال به ارشاد آن است تا نشر اثبات کند نویسنده یا نویسندگان واقعاً فارغ‌التحصیل دوره دکترا یا هیئت علمی می‌باشند و افراد غیر نتواند برای خودشان از عناوین جعلی استفاده کنند.

هر کدام از نویسندگان می­‌بایست کپی کارت ملی خود را برای نشر ارسال کنند. اگر قرار بر این است که صاحبان اثر بر روی جلد از عنوان دکتر یا عضو هیئت علمی برای نام خود استفاده نماید. در این‌صورت آنها می­‌بایست مدارک مربوط به اینکه عضو هیئت علمی هستند یا در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل شده‌­اند را به نشر ارسال کنند. در اینجا ارسال مدرک دکترا لازم و اجباری است. دلیل دریافت مدرک دکتری یا حکم کارگزینی برای ارسال به ارشاد آن است تا نشر اثبات کند نویسنده یا نویسندگان واقعاً فارغ‌التحصیل دوره دکترا یا هیئت علمی می‌باشند و افراد غیر نتواند برای خودشان از عناوین جعلی استفاده کنند.

هر کدام از نویسندگان می­‌بایست کپی کارت ملی خود را برای نشر ارسال کنند. اگر قرار بر این است که صاحبان اثر بر روی جلد از عنوان دکتر یا عضو هیئت علمی برای نام خود استفاده نماید. در این‌صورت آنها می­‌بایست مدارک مربوط به اینکه عضو هیئت علمی هستند یا در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل شده‌­اند را به نشر ارسال کنند. در اینجا ارسال مدرک دکترا لازم و اجباری است. دلیل دریافت مدرک دکتری یا حکم کارگزینی برای ارسال به ارشاد آن است تا نشر اثبات کند نویسنده یا نویسندگان واقعاً فارغ‌التحصیل دوره دکترا یا هیئت علمی می‌باشند و افراد غیر نتواند برای خودشان از عناوین جعلی استفاده کنند.

بررسی، جذب، ارائه پیش قرار داد،تایید و نگارش قرار داد، درخواست مدارک شخصی، درخواست متن عکس فایل و جدول و … کتاب، نمونه خوانی،ویرایش ،صفحه بندی، طراحی جلد، نسخه نمونه، دریافت مجوزهای ارشاد، فیپا، کتابخانه ملی و … چاپ یک نمونه جهت بازبینی مولف و …

خیر، در این بخش هم گفته‌ام،‌ سعی کنید از وسواس دوری کنید. البته گاهی باید معنی وسواس را هم دقیق کنیم. گاهی یک کتاب سه سال مطالعه می‌خواهد. اما توصیه‌ام این است که چندین بار (حتی اگر نمی‌فهمید) مرور شود (مگر خیلی حجیم یا چند جلدی باشد که دیگر یک کتاب نیست!). در هر بار مرور سعی کنید کمی اطلاعات را در ذهن خود پردازش کنید.

بله، در بحث مربوط به تبدیل پایان نامه به کتاب دو نوع کتاب می­‌توان از پایان‌­نامه کارشناسی ارشد یا دکترا مستخرج نمود: پژوهش محور و تئوری محور. در نوع اول از تمامی فصول پایان­‌نامه برای تدوین متن اصلی کتاب استفاده می‌­شود اما در نوع دوم صرفاً از ادبیات پژوهشی و مبانی نظری ذکر شده برای یک یا دو متغیر (که عموماً فصل ۲ پایان‌­نامه‌­ها است) آورده می­‌شود.

تعداد نویسندگان در هزینه‌­ چاپ کتاب هیچ تغییری به وجود نخواهد آورد. برخی از ناشرین اقدام به اخذ هزینه اضافی به ازای اضافه شدن یک اسم می­‌کنند. در انتشارات نارون دانش این امر وجود ندارد و تعداد مولفین تاثیری در افزایش یا کاهش هزینه نخواهد داشت.

1. ارائه مدارک شخصی شامل: کپی کارت ملی و کپی شناسنامه 2.پر کردن فرم مشخصات صاحب اثر شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ دقیق تولد، محل تولد، تحصیلات و رشته و مقطع تحصیلی، عنوان شغلی، در صورتی پیش از این صاحب اثر بوده اید نام اثر و انتشارات و سال انتشار آن ذکر شود، نشانی پستی دقیق، شماره تماس ثابت و همراه 3. اگر قرار بر این است که صاحبان اثر بر روی جلد از عنوان دکتر یا عضو هیئت علمی و .. برای نام خود استفاده نماید. در این‌صورت آنها می­‌بایست مدارک مربوط به اینکه عضو هیئت علمی هستند یا در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل شده‌­اند را به مشق شب ارسال کنند.

سوالات