طرح جلد کتاب را چگونه و بر اساس چه معیارهایی می توان نقد کرد؟

یادداشت سید مجید نبوی؛ طرح جلد کتاب را چگونه و بر اساس چه معیارهایی می توان نقد کرد؟ یکی از مباحثی...

ادامه مطالعه

کتاب “زنان در شهر” به زودی منتشر می شود

 کتاب "زنان در شهر" به زودی منتشر می شود     شهر، شهروندی و جنسیت کتاب "زنان در شهر" به قلم آش...

ادامه مطالعه

شایستگی های رزومه ای،فضیلت های ستایش نامه ای(2)

شایستگی‌های رزومه‌ای، فضیلت‌های ستایش نامه‌ای(۲) اگرچه در جلسات مختلف ، اداری، خانوادگی، نکوداشت ها...

ادامه مطالعه