آداب گفت‌و‌گو: گفت‌و‌گو مهارت گمشده

  اگر قرار است با هم زندگی کنیم، باید یاد بگیریم با هم گفت‌و‌گو کنیم.  برگرفته از کتاب آداب...

ادامه مطالعه