بر صنعت نشر ایران با وجود قاچاقچیانِ کتاب ساز چه گذشت؟ /نگاهی به مشکلات نشر در سال ۱۴۰۱

 ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۶ اخبار مشق شب اخبار فرهنگی  اخبار ادبیات و نشر  فروشگاه مشق شب ...

ادامه مطالعه