گفت‌و‌گو یک مکالمه بداهه است، خودتان را برای آن آماده کنید.

برداشت از کتاب مهارت گفت‌و‌گو، نوشته رضا هوشمند، نشر مشق شب،1401 بداهه‌گویی یک مهارت ضروری در گ...

ادامه مطالعه