اختصاص یارانه خرید کتاب به افراد زیر ۱۸ سال

در «سامانه خرید از کتابفروشی» فراهم شد؛ اختصاص یارانه خرید کتاب به افراد زیر ۱۸ سال اخبار مشق ...

ادامه مطالعه

کمیته فعالیت‌های فرهنگی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فراخوان همکاری داد

با هدف ارتقای کیفی فعالیت‌های فرهنگی در حوزه کتاب؛ کمیته فعالیت‌های فرهنگی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین...

ادامه مطالعه