تجلیل از دکتر اسماعیل یغمایی در بخش اختتامیه همایش دامغان نامی گمشده در هزاره‌های تاریخ

  متنی که در حضور دکتر اسماعیل یغمایی در مراسم تجلیل از جایگاه ایشان به عنوان باستان شناس و ...

ادامه مطالعه