اهدای لوح سپاس و قدرشناسی و لوح ویژه خانه تسنیم دامغان به استاد اسماعیل یغمایی باستان‌شناس

🔺اهدای لوح سپاس و قدرشناسی و لوح ویژه خانه تسنیم دامغان به استاد اسماعیل یغمایی باستان‌شناس شریف محو...

ادامه مطالعه