کمیته فعالیت‌های فرهنگی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فراخوان همکاری داد

با هدف ارتقای کیفی فعالیت‌های فرهنگی در حوزه کتاب؛ کمیته فعالیت‌های فرهنگی سی‌وچهارمین نمایشگاه بین...

ادامه مطالعه