🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۵)

۱. هفت آب و رنگ عوض کردن: تغییر کلی کردن، عوض شدن ۲. آب آزما: ملاح، دریانورد ۳.آباژور: چراغ پایه د...

ادامه مطالعه