🔺 *امشب ماه از همیشه به زمین نزدیک‌تر می‌شود؛ اما پنهانی!*

ماه نو سلام! آمده‌ام پی سر سلامتی‌ات. بگو از آسمان چه خبر؟! ستاره‌ها چطورند؟! شوخ چش...

ادامه مطالعه