بیش از ۹هزار اهل قلم اعتبار خرید کتاب از «سامانه خرید از کتابفروشی» دریافت می‌کنند

با اختصاص ۲۳ میلیارد ریال صورت گرفت؛ بیش از ۹هزار اهل قلم اعتبار خرید کتاب از «سامانه خرید از کتابف...

ادامه مطالعه