کتاب “صفدر و صفورا” نوشته رضا هوشمند به زودی وارد بازار نشر می‌شود.

  کتاب "صفدر و صفورا" مجموعه‌ای از دیالوگ‌های صفدر و صفورا، دو قهرمانِ روایت‌هایِ کتاب؛ دو د...

ادامه مطالعه

حذف نسخه‌های خطی از سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

اخبار مشق شب اخبار فرهنگی  اخبار ادبیات و نشر  فروشگاه مشق شب محصولات مشق شب کت...

ادامه مطالعه