نوزدهمین نشست کانون خرد و توسعه ایران برگزار می‌شود

  📍مدرسه و مهارت‌های نرم  نوزدهمین نشست کافه خرد به میزبانی خانه تسنیم دامغان ▫️ارایه:...

ادامه مطالعه