دکتر عباسعلی قیومی

عباسعلی قیومی دانشیار دانشکده:مدیریت و علوم اجتماعی گروه:امور فرهنگی – برنامه ریزی امور همکاری در گروه: امور فرهنگی – برنامه

مطالعه بیشتر »

دکتر بهزاد مشعلی

بهزاد مشعلی رتبه علمی: استادیار دانشگاه علم و فرهنگ نام مرکز:دانشکده علوم انسانی رشته:مدیریت MBA گرایش استراتژی بیوگرافی نام خانوادگی: مشعلی

مطالعه بیشتر »

لطفا جهت ارتباط با مترجم مد نظر خود فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید