مهارت‌های ارتباطی و توسعه فردی /کارگاه آموزش خود آگاهی

مهارت‌های ارتباطی و توسعه فردی کارگاه آموزش خود آگاهی _مخاطب کارگاه: رانندگان ناوگان حمل و نقل ...

ادامه مطالعه

آموزش مهارت ارتباط موثر د ر کودکان و نوجوانان

آموزش مهارت ارتباط موثر د ر کودکان و نوجوانان توانایی برقراري ارتباط و حضور در فعالیت‌های جمعی شاید...

ادامه مطالعه

چگونه آموزش استفاده صحیح کودکان از فضای مجازی را بیاموزم؟

10 راهکار آموزش استفاده صحیح کودکان از فضای مجازی فضای مجازی بخش بزرگی از زندگی اجتماعی و خلاقا...

ادامه مطالعه

نشانه های سواد عاطفی چیست و چگونه می توان آن را تقویت کرد؟

نشانه های سواد عاطفی چیست و چگونه می توان آن را تقویت کرد؟ نشانه های سواد عاطفی چیست؟ دور از ذهن ...

ادامه مطالعه