12 رمانی که به عنوان “بزرگترین کتاب نوشته شده تا کنون” در نظر گرفته شده اند

    منتقدان ادبی، مورخان، خوانندگان مشتاق، و حتی خوانندگان معمولی، همگی نظرات متفا...

ادامه مطالعه

طرح جلد کتاب را چگونه و بر اساس چه معیارهایی می توان نقد کرد؟

یادداشت سید مجید نبوی؛ طرح جلد کتاب را چگونه و بر اساس چه معیارهایی می توان نقد کرد؟ یکی از مباحثی...

ادامه مطالعه

کتاب “زنان در شهر” به زودی منتشر می شود

 کتاب "زنان در شهر" به زودی منتشر می شود     شهر، شهروندی و جنسیت کتاب "زنان در شهر" به قلم آش...

ادامه مطالعه