برف نو از نگاه پنجره مشق شب

تو فرود آی برف تازه سلام! /برف را سپید باید دید

برف نو احمد شاملو برف نو! برف نو! سلام! سلام! بنشین، خوش نشسته‌ای بر بام پاکی آوردی ای ا...

ادامه مطالعه

هشت مرحله برای انتشار کتابتان

۱. کتابی بنویسید که قابل فروش باشد. ۲. مثل یک حرفه‌ای ویرایش کنید.اگر نمی‌توانید، حرفه‎‌ای‌تر است...

ادامه مطالعه

کتابم را چگونه چاپ کنم؟ / مراحل و توضیحات فرآیند انتشار کتاب

این یک نمای کلی از مراحلِ اصلی انتشارِ کتاب در انتشارات مشق شب است. ۱. پیشنهاد خود را پس از مطالع...

ادامه مطالعه

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۵)

۱. هفت آب و رنگ عوض کردن: تغییر کلی کردن، عوض شدن ۲. آب آزما: ملاح، دریانورد ۳.آباژور: چراغ پایه د...

ادامه مطالعه