اهدای لوح سپاس و قدرشناسی و لوح ویژه خانه تسنیم دامغان به استاد اسماعیل یغمایی باستان‌شناس

🔺اهدای لوح سپاس و قدرشناسی و لوح ویژه خانه تسنیم دامغان به استاد اسماعیل یغمایی باستان‌شناس شریف محو...

ادامه مطالعه

رویداد پژوهشی دامغان نامی گمشده در هزاره‌های تاریخ در دانشگاه دامغان برگزار شد.

رویداد پژوهشی دامغان نامی گمشده در هزاره‌های تاریخ  در دانشگاه دامغان برگزار شد. رویداد پژوهشی دامغ...

ادامه مطالعه