کتابخانه ملی در ایام نوروز باز است؟

  کتابخانه ملی فقط روز اول نوروز تعطیل است و در روزهای دوم، سوم و چهارم فروردین نیز ساعت ک...

ادامه مطالعه

جشن نوروز در یونسکو و غیبت ترکیه و آذربایجان

  مرکز یونسکو در پاریس، نوروز باستانی را در هماهنگی با ایران و کشورهای حوزه نوروز به است...

ادامه مطالعه