آداب معاشرت و گفت‌و‌گو در اجتماع آداب گفت‌و‌گوی کادر درمانی با مراجعه کنندگان( آداب بیمارستانی)

یکی از موارد مهم که می‌تواند، زمینه‌ساز سلامت روانی اجتماعی، و کاهشِ  بیماری‌های روان تنی باشد، مدیر...

ادامه مطالعه

به فرزندت دوچرخه سواری یاد بده

دوچرخه سواری، از مهارت‌هایی است که معمولا پدران به پسرانشان یاد می‌دهند. مثل مهارت رانندگیِ موتورسیک...

ادامه مطالعه