اخبار کارگاه های مهارت زندگی, کارگاه مهارتی, کارگاه‌های مهارتی

🔺 زبان بدن

عادت‌های خوب و عادت‌های اشتباه در اولین ملاقات

رضا هوشمند

اولین ملاقات شغلی، خانوادگی و دوستانه و حتی یک ملاقات به ظاهر ساده در اماکن عمومی مثل کافه، رستوران، دانشگاه، کتابخانه و یا اداره‌ای جهت انجام امور روزمره می‌تواند با انجام رفتارهایی و پرهیز از مواردی یک ملاقات خوب، بد، عالی و یا خیلی بد از آب دربیاید.

چروک لباس،آدامس جویدن،آرایش غلیظ، کفش‌های کهنه و کثیف، کفش با بندهای باز، حالت بد بدن در نشستن و ایستادن،، عطر زیاد، عدم تماس چشمی، توجه بیش از حد به ظاهر خود،، شل دست دادن، جابجا شدن روی صندلی و این پا آن پا کردن، نگاه کردن به ساعت و حرکت تند و سریع چشم و چرخاندن بی دلیل سر و نگاه کردن به اطراف

می‌تواند یک ملاقات را به یک فاجعه در ارتباط تبدیل کند‌.

_باز نشستن مخصوصا توسط آقایان، انداختن پا روی ما و نشان دادن کف پا به مخاطب، نزدیکی فیزیکی و عدم رعایت فاصله اجتماعی هم از مواردی است که در ایجاد ارتباط و تحکیم ارتباط آسیب زننده است.

کارهای دیگری هم هست که در فرصت‌های پیش رو از آن به رفتارهای ناخوب در ارتباط اولیه و معاشرت نخستین یاد خواهیم کرد.

حالا که تعدادی از رفتارهای مخرب در ارتباط و معاشرت را می‌دانیم و خود را موظف به رعایت آن می‌دانیم به رفتارهایی بپردازیم که در گفت‌و‌گو و معاشرت اولیه کلیدی هستند و می‌توانند یک رابطه را از خنثی به یک ارتباط تصحیح شده و مثبت تبدیل کنند.

 

🔺 قانون طلايي

اگر می‌خواهید مردم نسبت به شما احساس راحتی کنند همواره فاصله خود را با آن‌ها حفظ کنید

رفتارهایی که جادوی ارتباط هستند و نتیجه آن ارتباط موثر است.

_لباستان را پیش از دیدار به دقت انتخاب کنید، تمیز باشد، مرتب باشد و تمیز باشد.

در انتخاب نوع لباس با محیط و موقعیت توجه داشته باشید و بدانید تابلو بودن لباس و اینکه همه به پوشش شما توجه کنند یک مزیت نیست.

__آرامش در رفتار و گفتار، تصویری خوب از شما در نگاه مخاطب می‌سازد‌.

_نقش نگاه در ارتباط را کم نبینید و بدانید نگاه درست که حاکی از احترام به نفر مقابل است می‌تواند اعتماد ساز باشد.

نگاه را از مخاطب نگیرید و مراقب باشید تنها در زمان‌های مناسب همچون زمان چای نوشیدن، غذا خوردن و انجام امری توسط مخاطب که ممکن است نگاه کردن او را معذب کند نگاهتان را بگیرید.

در صورتی چند مخاطب دارید حتما نگاهتان را بچرخانید و تقسیم نگاه داشته باشید.

یک نکته ظرف اینکه دقت داشته باشیم در زمان تقسیم نگاه اگر کسی بابت نگاه ما معذب شد در کمترین زمان به تصحیح نگاه اقدام کنیم.

خیره نگاه کردن هم از مواردی است که باید مراقب باشیم چراکه ممکن است موجب ناراحتی و نگرانی مخاطب شود.

در زبان بدن هرچه از تمرین و تصحیح و مراقبت از نگاه بگویم کم است.

تا می‌توانید در این زمینه مطالعه کرده و با تمرین زیاد زبان بدنتان را تصحیح کنید و مراقب باشید و مراقب باشید(دوبار مراقب باشید)که زبان بدنتان بخشی از وجودتان شود و انجام آن ظاهری و شبیه ادا نباشد.

_نوع نشستن و رعایت ادب در آن، نسبت به مخاطب و حضار از مواردی است که در ارتباط‌گیری، حفظ شان مخاطب و البته دیگر حضار در جمع باید لحاظ شود.

با مطالعه در فرهنگ‌ها، اقلیم‌ها و مردم کشورهای مختلف می‌توانید ببینید مخاطبتان در چه مواردی حساسیت دارند

چه مواردی می‌تواند آنها را برافروخته کند؟!

چه چیزهایی میتواند به تحکیم ارتباط با آن‌ها کمک کننده باشد؟!

مثلا در یک جامعه مذهبی اگر یک مرد تمام توجه خود را به خانمی جلب کند و نگاهش را تنها معطوف به او کند سوای اینکه در آداب معاشرت نیست و یک نقص در ارتباط است می‌تواند موجب رنجش اعتقادی اشخاص شود.

🔺 قانون طلايي

با نوع نشستن، لحن نگاه و نحوه قرار گرفتن دستتان در وضعیت مناسب می‌توانیدمخاطب خوبی برای شخص مقابل باشید و با زبان بی زبانی به او بگویید برایتان مهم است و می‌خواهید حرف‌هایش را بشنوید.

🌸 یک نکته ظریف اینکه این رفتار نباید ظاهری باشد و باید نشات گرفته از درونتان باشد و در واقع برای باور پذیر بودن آن باید در خودتان نشسته باشد و به آن معتقد باشید والا ارتباطتان ناقص میماند و گم میکنید از کجاست.

_دست روی گونه گذاشتن
این علامت معمولا زمانی رخ می‌دهد که شما علاقه‌مندیتان را از بحث مربوطه از دست داده باشید اما برای احترام به طرف مقابل از این حرکت استفاده می‌کند و مراقب باشید خودتان متولی این حرکت نباشید و اگر مخاطبان اینگونه رفتار کرد در نحوه ارائه، مطالب و نوع بیان و … تجدید نظر کنید.

🔺 در ارتباط افراد با یکدیگر تنها ده درصد از منظور شما توسط گفتارتان به طرف مقابل انتقال می شود و نود درصد توسط زبان بدن شما.

دوباره با هم مطلب بالا را بخوانیم.

اگر اعتماد کنید و اعتبار زبان بدن ور معاشرت را بپذیرید، بهترین زمان برای مطالعه، تمرین و رعایت آداب معاشرت است.

بخوانیم، تمرین کنیم  و بدانیم و در معاشرت‌های خانوادگی دوستانه، اداری و اجتماعی به کار گیریم.

_ پنهان کاری

اگر فردی در حال صحبت کردن با شما دستانش را در جیبش می‌گذارد یا در پشت خود پنهان می‌کند این احتمال را بدهید که چیزی را از شما پنهان می‌کند.

این مطلب را از زاویه دیگر بررسی کنیم.

در یک گفت و گو برای اعتماد سازی و جلب ارتباط مخاطب باید صریح روشن شفاف و صادق بود.

صادق بودن را دو بار تکرار می‌کنم چرا که در ایجاد ارتباط سالم و موثر صادقانه سخن گفتن یک امتیاز و اعتبار بزرگ است.

صداقت و شفافیت در بیان ریشه در صداقت درونی دارند و این حس که از فطرت انسانی نشات میگیرد میتواند زمینه ساز و تحکیم بخش ارتباط شود.

برای تمرین نخست با خودتان صادق باشید بعد با مخاطبتان و میبینید ناخودآگاه زمان گفت و گو دستتان را مشت نمی‌کنید، دستتان را در جیب قرار نمی‌دهید و یا دستتان را مخفی نمی‌کنید.

یک نکته را فراموش نکنید که ممکن است شخصی به دلایل مختلف دستش را مخفی کند یا در جیب قرار دهد یا نگاه بچرخاند و طوری بنشیند که به ظاهر نشانه ادب در معاشرت نباشد؛ در حالی که دلیل منطقی برای این کار مثل سوختگی دست یا کم بینایی چشم یا وضعیت نامناسب لباس و  … داشته باشد.

پس یک از مواردی که هم زمان و مقارن با دانستن آداب معاشرت و زبان بدن بدانیم و متولی آن باشیم توجه به شرایط و موقعیت و محدودیت های شخص مقابل است و این مهم ما را از قضاوت های عجولانه و ناشیانه دور می‌کند.

_حرکت دست‌ها و لحن تکان دادن آن، مخصوصا حالت انگشتان و ارتباط مستقیم آن با لحن کلام و نگاه معجزه معاشرت است.

 

به کار بردن دست در حین سخنرانی، گفت‌و‌گو و ارتباط با دیگران، توجه افراد را جلب می‌کند و باعث می‌شود مقدار بیشتری از صحبت‌هایتان یادشان بماند.

گرفتن انگشت اشاره به سمت مخاطب میتواند نشانه تحکم باشد.

باز بودن دست هنگام صحبت از نشانه های صداقت کلام است و دست به سینه نشستن میتواند نشانه تسلیم و در عین حال مقاومت در برابر شخص و کلام او باشد.

با زبان بدن، نوع نشستن و دست، حالت تدافعی و جبهه گرفتن در مقابل مخاطب نداشته باشید.

چراکه می‌تواند گفت و گو و معاشرت را از ارتباط موثر دور خواهد کرد.

🔺 قانون طلايي

اگر می‌خواهید مردم نسبت به شما احساس راحتی کنند همواره فاصله خود را با آن ها حفظ کنید.

 

_توجه چشمی، تکان دادن سر به نشانه تایید از نشانه‌های توجه و احترام به مخاطب ایت و میتواند در ایجاد پیش برد و تحکیم ارتباط و رساندن آن به ارتباط موثر یاری رسان باشد.

▶️ نکته طلایی برای مصاحبه کاری

حتما با دست‌های خالی یا حداکثر یک کیف دستی وارد اتاق مصاحبه شوید.

زیرا دست پر شما را نامنظم جلوه می‌دهد.

 

……………………………………………..
نگاه کردن به صورت طرف مقابل

نگاه کردن به صورت طرف مقابل یکی از اجزای اصلی ارتباطات میان فردی است.

کارشناسان زبان بدن می‌گویند خودداری از برقراری ارتباط چشمی اولین گام برای یک ارتباط نامناسب است.

……………………………………………..

🔺ارتباط چشمی هنگام دست دادن

هنگام دست دادن ارتباط چشمی برقرار کنید.
نگاه کردن به اطراف ، ناخودآگاه بار منفی به همراه دارد .به این معنی که شما برای فردی که با او دست می دهید احترام قایل نیستید یا حواستان به او نیست یا شما چیزی برای مخفی کردن دارید.
به اندازه ای به چشمان فرد مقابل نگاه کنید که رنگ چشمان او را به خاطر بسپارید.

زل نزنید.

فقط لحظه‌ای به چشمان او بنگرید.

همیشه در اولین برخورد با کسی که تازه با وی آشنا می‌شوید ، دست دادن شما کوتاه باشد.
در غیر اینصورت این حس به طرف مقابل القا می‌شود که شما قصد سوء استفاده از وی را داريد

🔺دست دادن در اولین برخورد

همیشه در اولین برخورد با کسی که تازه با وی آشنا می‌شوید ، دست دادن شما کوتاه باشد.
در غیر این‌صورت این حس به طرف مقابل القا می‌شود که شما قصد سوء استفاده از وی را دارید.

🔺یک مورد جالب در گوش کردن با گوش راست

اگر در یک مکان پرسرو صدا حضور دارید سعی کنید با گوش راست خود به صحبت‌های اطرافیان گوش دهید مطالعات نشان داده که گوش راست در درک کلمات و صحبت‌ها بهتر از گوش دیگر عمل میکند
گوش چپ در گرفتن و درک موسیقی و دیگر صداها عملکرد بهتری دارد.

🔺نکته مهم دیگر در اولین ارتباط گیری‌ها

هرگز کسی را که نمی شناسید با دست لمس نکنید. صرف نظر از اینکه ضربه ای که به بازوی او می زنید یا دستی که روی شانه اش می گذارید چقدر دوستانه باشد، بیشتر اوقات این کار شما فضولی، تهدید و رفتاری ناخوشایند تلقی می‌شود.

 

🔺 در ارتباط با مشتری خوب است مشتری و مخاطبی که دچار تردید شده است را آگاه کنیم.

اگر در حین صحبت شما با مشتری، او با دستهایش دهانش را پنهان کرد،بحث را شفاف تر و با دلایل بیشتری ادامه دهید چون نسبت به صحبتهای شما دچار تردید شده است.

▶️ سخن آخر

انسان‌های موفق همواره ۲ چیز بر لب دارند:
لبخند و سکوت…

سکوت به هنگام و سخن به هنگام توصیه ادیبان و بزرگان ما بوده و هست.

این مهم را در گفت‌و‌گو بشناسیم و به آن عمل کنیم.

 

🔺بیشتر بدانیم:

🔺بالا بردن یک ابرو

اگر در حالی‌که با فردی صحبت می‌کنید او یک ابرو را بالا انداخت در حالی که ابرو دیگر پایین باقی مانده مفهومش این است که “حرف شما را باور نمی‌کنم”

🔺زبان بدن فروش

اگر با مشتری تنها هستید به او اجازه دهیدطوری بنشیند یا بایستد که پشتش به دیوار و پشت شما به در باشد!به این شکل حس امنیت و اطمینان را در او بوجود می‌آورید

🔺جمع کردن لب‌ها

اگر در جلسه مذاکره در حین صحبت یکی از طرفین صحبت لب هایش را جمع کرد یعنی اینکه می‌خواهد اطلاعاتی را بر زبان نیاورد. بحث را پرسشگرانه پیش ببرید تا او سخن گوید

🔺رفتار_شناسی

رفتارشناسان میگوینداگر می خواهید کسی را معذب کنید یا کاری کنید احساس بدی داشته باشد و زودتر حرفش را تمام کند، حین مکالمه به وسط پیشانی‌اش نگاه کنید

🔺شل دست دادن

فردي كه تنها انگشتان دستش را دراز مي‌كند يا دستهايش هنگام تماس با دست شما شل است،به شما مي‌گويد:
من صميميت را دوست ندارم
و معمولا ضعیف و مطيع می‌باشد.

🔺لمس کردن چانه

🔸اگر در حین صحبت شما طرف مقابل چانه اش را لمس کرد او در حال تفکر و تصمیم گیری در مورد صحبت های شماست،پس به صحبتتان ادامه دهید چون می‌توانید متقاعدش کنید

🔺قفل کردن دست‌ها

🔸اگر در حین صحبت با کسی در حالیکه در مورد موضوعی توضیح میدهید، او به قفل کردن دست ها در پشت یا جلوی بدن پرداخت یعنی اطلاعات بالایی در ارتباط با آن دارد! پس از ادامه توضیح بپرهیزید

🔺مصاحبه‌های شغلی

🔸در مصاحبه های شغلی حتی اگر دست دادن با همه گروه مصاحبه کننده ممکن نیست، حداقل با رئیس گروه و فردی که شما را به داخل راهنمایی می کند دست دهید و با اعتماد به نفس قدم بردارید.

🔺نگاه كردن به ساعت

🔸نگاه كردن به ساعت، تذكر دادن به مخاطب است. اگر لحظه اول باشد،به معني چرا دير آمدي و اگر در اواسط يا اواخر مذاكره باشد،به معني وقت تمام شده يا بايد برم است.

 

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 − هفت =