مدیریت زمان چیست؟

ما باید مدیریت زمان را تعریف کنیم و آن را از سازمان دهی شخصی متمایز کنیم، زیرا اصطلاحات اغلب برای تو...

ادامه مطالعه

صفدرو صفورا

هر وقت صفدر حواسش پی یک نقطه، آن دورتر ها می رود و حرف های صفورا را نمی شنود، صفورا می رود پی بافتن...

ادامه مطالعه

آداب رفتاری و گفتاری دانش‌آموزان در مدرسه

برداشت از کتاب آداب گفت و گو، نوشته رضا هوشمند، نشر مشق شب 1401 ۱.هنگام تردد در راهروها، آهسته گفت‌...

ادامه مطالعه

پرستاران بخوانند: آداب معاشرت حرفه‌ای خود را بهبود بخشید

  آداب معاشرت حرفه‌ای برای معرفی خود به عنوان یک پرستار شیک، با اعتماد به نفس و حرفه‌ای بسیا...

ادامه مطالعه