دوباره باز خواهم گشت

دوباره باز خواهم گشت. این بار قُلکم را خواهم شکست و با تمام پولش، آن گُل سر را برای خودم خواهم ...

ادامه مطالعه

رونمایی از کتاب‌های “آداب گفت و گو”، “در من کبوتری ست” و “صفدر و صفورا” مشق شب

🎓 📚🪶   همزمان با هفته گرامی‌داشت مقام معلم، از سه کتاب موسسه انتشاراتی مشق شب رونمایی...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید

دایره واژگان خود را افزایش دهید. این جمله‌ای بود که در معاشرت با بسیاری از مخاطبانِ نمایشگاه کتاب...

ادامه مطالعه

نذر فرهنگی انتشارات مشق شب برای کودکان کم برخوردار

به گزارش خبرنگار مشق شب و به نقل از خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا رضا هوشمند مسئول انتشارات مشق شب،...

ادامه مطالعه

کتاب سرشدگی رونمایی شد

کتاب سرشدگی نوشته سمانه جواهر فروش، توسط انتشارات مشق منتشر و در محل نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد....

ادامه مطالعه

نمایشگاه کتاب تهران آغاز شد

به نام خداوند جان و خرد سی و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران را نمی‌دانم، اما ما دوباره آغاز شدیم،...

ادامه مطالعه

بانو! بانا(آقا)! به تماشا دعوت می‌شوید. نمایشگاه کتاب تهران فرصت مغتنمی است برای دیدارهای ب...

ادامه مطالعه

آثار مشق شب رونمایی شد

  رونمایی از کتاب‌های: ۱. "آداب گفت‌و‌گو(۱)" َنویسنده رضا هوشمند، نشر مشق شب، بهار ۱۴۰...

ادامه مطالعه