اصول گفت‌و‌گوی سازنده

  هوا چه صاف باشد، چه طوفانی، خودت باید راه بندر را پیدا کنی   گفت‌و‌گو به عنوان ...

ادامه مطالعه

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۱۹)

۱.آمایش: آماده کردن ۲.آمبولی: انسداد رگ به وسیله لخته خون یا حباب هوا ۳.آمپاس: در شطرنج، مجبور کرد...

ادامه مطالعه

ناشران داخلی ثبت‌نام خود برای حضور در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را تکمیل کنند

تا ۲۰ اسفند ناشران داخلی ثبت‌نام خود برای حضور در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را...

ادامه مطالعه

️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۱۷)

۱.آگراندیسمان: بزرگ کردن نوشته، تصویر، یا عکس با دستگاه ۲.آگفت: بلا؛ محنت؛ آزار ۳.آگنده گوش: ب...

ادامه مطالعه