اخبار کارگاه های مهارت زندگی, اخبار مشق شب, کارگاه‌های مهارتی

تعارض چیست؟و انواع تعارض

  • تعریف تعارض:

تعارض: برخورد متضاد نیروهای عاطفی یا انگیزشی، نظیر انگیزش‌ها، اهداف، رفتارها، و سلیقه‌ها است.

تعارض: خلاف یک دیگر ورزیدن، متعرض یکدیگر شدن و با هم اختلاف داشتن است.

تعارض نوعی ارتباط است که به ما کمک می‌کند تا برای حل مشکلات و بهبود محیط خود با هم همکاری کنیم تا بتوانیم در درون آنها پیشرفت کنیم. انسان میل به تعادل و آرامش دارد. تعارض این تعادل را بر هم می‌زند و شخص می‌تواند با آگاهی، آموزش، مطالعه و انجام اعمالی دانسته‌ به حل تعارض‌هایش برسد.

 

انواع تعارض:

– تعارض درون فردی: تعارض خودمان با خودمان

– تعارض میان فردی: تعارض خودمان با دیگران

– تعارض برون فردی: قرار گرفتن میان دو تعارض

-تعارض درون گروهی

-تعارض میان گروهی

-تعارض میان سازمانی

 

تعارض زمانی آشکار می‌شود که منافع دو یا چند نفر با یکدیگر همسو نباشد.

همچنین می‌تواند به دلیل تعصبات، باورهای فرهنگی، موقعیت اجتماعی و سایر عواملی که بر مبنای نظم ارزش گذاری افراد شکل گرفته ایجاد شود.

با این حال، حل تعارض با “موافقت با مخالفت” یکسان نیست.

 

انواع تعارض:

-تعارض در هدف

-تعارض در رویه

-تعارض شناختی

-تعارض احساسی یا عاطفی

 

  • تعارض رویدادی است که طی چند مرحله آشکار می‌شود:

– نهفته،

– درک و احساس،

– رویکرد درگیری،

– بن بست یا مذاکره،

– و پیامدهای بعدی.

اینکه چگونه یک فرد این مراحل را طی می‌کند تعیین می‌کند که آیا درگیری تشدید می‌شود یا خیر.

انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستند و در عین اینکه به بودن در کنار یکدیگر نیاز دارند، ناگزیر در ارتباط با یکدیگر دچار اختلاف نظر در خواسته‌ها و اهداف می‌شوند، موضوعی که روانشناس‌ها به آن تعارض می‌گویند. وجود اختلاف و تعارض در هر رابطه‌ای اجتناب ناپذیر است اما داشتن مهارت حل تعارض به هریک از ما کمک می‌کند تا بتوانیم روابط صمیمانه‌تری را با اطرفیان تجربه کنیم.

 

تعریف تعارض شخصی کدام است؟

یک حالت هیجانی است که در آن، فرد در زمانی مشخص، با حداقل دو انگیزه یا محرکی روبرو شود که با یک دیگر ناسازگارند.

 

تعریف تعارض میان فردی کدام است؟

حالتی است که دو یا چند نفر در نگرش‌ها، افکار، سلایق، آرزوها، خواسته‌ها و اعمال، در سطوحی متفاوت ناسازگارند.

 

تعریف تعارض برون فردی کدام است؟

حالتی است که دو یا چند نفر در نگرش‌ها، افکار، سلایق، آرزوها، خواسته‌ها و اعمال، در سطوحی متفاوت ناسازگارند و در این بین شخص مورد نظر ما بین آنها قرار داد و باید انتخاب کند.اصطلاحا شخص مورد نظر ما گیر افتاده است.

 

انواع تعارض‌های فردی را نام ببرید؟

– تعارض گرایشی-گرایشی

– تعارض گرایشی-اجتنابی

– تعارض اجتنابی- اجتنابی

– تعارض گرایشی-اجتنابی مضاعف

 

تعارض گرایشی-گرایشی چیست؟

این نوع تعارض، اشاره به تمایل و دلبستگی دست کم به دو هدفی دارد که شخص حاضر نیست یکی را به نفع دیگری کنار بگذارد.

در مواقعی ترک یکی و برگزیدن دیگری موجب فشار روانی نمی‌شود.          

اما در مواقعی فرد را دچار استرس و فشار روحی می‌کند. چرا که نبود هر کدام عواقبی دارد که شاید جبران ناپذیر باشد.

 

تعارض گرایشی-اجتنابی چیست؟

تعارض گرایشی-اجتنابی، تعارض ناشی ازمیل به یک هدف و بیزاری از همان هدف به طور هم زمان است. هدفی دور از دست رس که محقق میشود و  گرفتاری‌هایش هم رخ می‌نمایاند.

خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی و شاید بتوان گفت مهمترین آن است که سازنده نسل آینده اجتماع و رابط فرهنگ حال، گذشته و آینده است.

تعارض اجتنابی-اجتنابی چیست؟

تعارض اجتنابی-اجتنابی، تعارضی ناشی از انتخاب یکی از دو موقعیت نامطلوب است. انتخاب بین بد و بدتر.

تعارض گرایشی-اجتنابی مضاعف چیست؟

قرار گرفتن بین دو یا چند انتخاب که هر یک مزایا و بدی‌هایی دارند.

 

#آداب و معاشرت

#ارتباط موثر

#مهارت زندگی

#مهارت ارتباطی

#کارگاه‌های مهارتی

#توسعه فردی

#ارتباط فردی

#کارگاه مهارتی

#آداب گفت و گو

#رضا هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دو × 8 =