اخبار دنیای نشر, اخبار فرهنگی، ادبی، هنری ایران, اخبار مشق شب, دست نوشته‌ها, گوناگون, مقالات مشق شب

دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن

تاب آوری: استقامت؛ پر طاقت بودن

تاب الله علیه: هنگام طلب بخشش و آمرزش برای کسی به کار می‌رود؛ خداوند نوبه او را بپذیرد.

تاب خانه: خانه زمستانی، که در آن، بخاری و تنور روشن می‌کردند تا گرم شود؛ گرم خانه

تاب داده، تاب خورده: تاب‌دار؛ تابیده شده

تابع: آنکه از چیزی یا کسب پیروی کند؛ دنباله‌رو

تابعیت: وضعیت حقوقی شخص از جهت تعلق او به کشوری معین با توجه به حقوق و وظایفی که این تعلق ایجاد می‌کند.

تابو: سخن یا کاری که به دلایل مذهبی، اخلاقی، یا عرف اجتماعی، گفتن یا انجام دادن آن ممنوع و ناپسند است.

تابه‌تا: ناهماهنگ و نامساوی

تأبید: ابدی کردن

تاتمی: تشک مخصوص جودو، کاراته، و مانند آنها

تأجیل: مدت معین کردن برای امری؛ مهلت دادن

تأخر: قرار داشتن پس از چیزی دیگر از نظر زمانی، مکانی، رتبه‌ای، و مانند آنها؛ عقب ماندن؛ عقب افتادن

تادیب: ادب و فرهنگ آموختن به کسی

تارومار: پراکنده؛ متفرق؛ زیر و رو شده، خراب، ویران

تأریب: استوار کردن، محکم کردن

تأریث: روشن کردن

تاریخ‌گزار: روایت کننده تاریخ

تاریخ گذاری: تعیین تاریخ برای پدیده ها، اشیا، روی‌دادها یا مانند آنها

تاریک اندیش: مخالف نوآوری و روشن فکری، سنت‌گرا و عافیت طلب

تاریک دل: گمراه، غافل

تاریک مغز: نادان؛ بی خرد

تازه پا: ویژگی کودکی که تازه شروع به راه رفتن کرده است؛ نوپا

تازه رو: دارای روی خندان

تازه شدن: خوشحال شدن

تازیانه: شلاق

تأصل: دارای اصل و ریشه بودن؛ استواری

تاغ:درخت یا درختچه‌ای که در مناطق خشک می‌روید و ساقه بند بند دارد.

تافتگی: آزردگی خاطر، خشم و ناراحتی

تافتون: نوعی نان

تافته: سرخ شده از حرارت؛ حرارت دیده؛ گداخته

تافته: به هم تابیده

تاکتیک: شیوه استفاده از امکانات و نیروهای رزمی برای مقابله با دشمن

تاک‌دار: آن‌که باغ انگور دارد

تاکستان: باغ انگور

تاکسی‌درمی: آماده و خشک کردن پوست جانواران و سپس پر کردن آنها برای نمایش در موزه، نمایش‌گاه، و مانند آنها

تاک نشان: آن‌که تاک می‌کارد

تألم: اندوهگینی

تألیف قلوب: به وجود آوردن محبت و دوستی در بین افراد

تأمینات: اداره آگاهی

تانگو: نوعی رقص آرام دو نفره غربی

تأنی: درنگ و آهستگی در کاری

تأنیث: مونث بودن، مقابل تذکیر

تأویب: هم آوازی

تأویل: شرح دادن و تفسیر کردن سخن به گونه‌ای غیر از آنچه از ظاهر آن دریافت می‌شود.

تأهل: همسر گرفتن

تائب: آن‌که از انجام عمل ناشایستی پشیمان شده و آن را ترک کرده است.

تایق: آرزومند

تایم اوت: وقت استراحت در ورزش

تایم تریل: در دوچرخه سواری، نوعی مسابقه که در آن برای هر شرکت کننده جداگانه رکورد‌گیریِ زمانی انجام می‌شود.

تبادر: پیشی گرفتن، سبقت گرفتن

تبادر ذهن: به ذهن آمدن

تبار نامه: شجره نامه؛ ورقه‌ای که در آن، نژاد و نسب کسی به طور کامل و با ذکر اسامی نوشته شده باشد

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− دو = 2