آثار مشق شب, اخبار دنیای نشر, اخبار فرهنگی، ادبی، هنری ایران, اخبار مشق شب, دست نوشته‌ها, کتاب مشق شب, گوناگون, مقالات مشق شب

دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تزویر: ریاکاری

ترک غم گرفتن: رها کردن اندوه

تعبیر از آن بیرون نشد: تعبیری جز آن نداشت

تأدیب: ادب کردن

تبیره زن: طبل زن

تعذیب عقبی: عذاب و مجازات آخرت

تکفل: عهده داری و پذیرش

تقبل: پذیرش و تأیید

ترجیع بند: از قالب‌های شعری که از چند خانه یا رشته تشکیل می‌شود که هر خانه‌ای در حکم یک غزل است و بیت‌هایی تکراری، آنها را از هم جدا می‌کند.

تمثیل: مثال زدن

تخت و گاه: تخت و پادشاهی

پرده‌دار: نگهبان

تحفه: هدیه، ارمغان

تعبیه: قرار دادن

تیغ: شمشیر

تتبع: جست و جو

تمنا:خواهش

تاک: بوته و درخت انگور

تفقد: دلجویی

تفصیل: مفصل بودن

توحید: یگانه شمردن

تلمیح: اشاره کردن با گوشه چشم

تداعی: دعوت کردن

تضمین: ضمانت کردن و متعهد شدن

تُرک سمرقندی: لقب رودکی

تاب: تابیدن و انحنای مو

تقصیر: کوتاهی کردن

تار: تاریک

ترانه: نام دیگر دوبیتی

تصنیف: از قالب‌های جدید شعر فارسی که در دوره مشروطه رایج شد

تجدّد:نوگرایی

تفرّج: گردش

تقابل: تضاد

ترحّم: رحم کردن

تهی: خالی

تهمینه: همسر رستم

تراوید: تراوش کرد

تحیّر: حیرت

تلخ‌کامان: اندوهگینان

تقریر: بیان کردن

توفیق: همراهی و عنایت

تیزپا: تندرو، تیزرو

تیمار: غم، حکایت و نگهداشت، توجّه؛ تیمار داشتن: غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد یا به بلا و رنجی گرفتار شده باشد؛ پرستاری و خدمت کردن

تالاب: آبگیر، برکه

تناور: تنومند، فربه، قوی جثّه

تازی: عرب، زبان تازی: زبان عربی

تسلّا: آرامش یافتن

تجلّی: آشکار شدن، جلوه کردن

تکلّف: رنج برخود نهادن، خودنمایی و تجمّل

تجلّی: جلوه گری، پدیدار شدن چیزی درخشان مانند نور، روشنی

تقریظ: مطلبی ستایش آمیز درباره کتاب، نوشته و مانند آنها

تکریم: بزرگ داشت، گرامی داشت

توسن: اسب سرکش، متضاد رام

توش: توشه و اندوخته، توانایی تحمّل سنگینی یا فشار

تَرک: کلاه خود

تیز: تند و تیز

تاب: چرخ و پیچ که در طناب و کمند و زُلف می‌باشد

تلطّف: مهربانی، اظهار لطف و مهربانی کردن، نرمی کردن

تقریر: بیان کردن

تکریم: گرامی داشت

تکیده: لاغر و باریک اندام

تصدیق نامه: گواهی نامه

تاکستان: باغ انگوری: باغی که در آن تاک کاشته باشند.

تزار: پادشاهان روسیه در گذشته

تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن

 

برداشت از کتاب ” آداب سخنوری “ با افزایش دایره واژگان

ناشر: مشق شب

 

 

 

 

 

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× نُه = 72