صفدرو صفورا

هر وقت صفدر حواسش پی یک نقطه، آن دورتر ها می رود و حرف های صفورا را نمی شنود، صفورا می رود پی بافتن...

ادامه مطالعه

آداب رفتاری و گفتاری دانش‌آموزان در مدرسه

برداشت از کتاب آداب گفت و گو، نوشته رضا هوشمند، نشر مشق شب 1401 ۱.هنگام تردد در راهروها، آهسته گفت‌...

ادامه مطالعه

پرستاران بخوانند: آداب معاشرت حرفه‌ای خود را بهبود بخشید

  آداب معاشرت حرفه‌ای برای معرفی خود به عنوان یک پرستار شیک، با اعتماد به نفس و حرفه‌ای بسیا...

ادامه مطالعه

آداب گفت‌و‌گو: گفت‌و‌گو مهارت گمشده

  اگر قرار است با هم زندگی کنیم، باید یاد بگیریم با هم گفت‌و‌گو کنیم.  برگرفته از کتاب آداب...

ادامه مطالعه

گفت‌و‌گو بدون قانون اساسی به هرج‌و‌مرج می‌انجامد

برگرفته از کتاب آداب گفت‌و‌گو، نوشته رضا هوشمند، نشر مشق شب1401 گفت‌وگو را با نیتِ موفقیتِ طرفین(از...

ادامه مطالعه