۸ نشانه والدین سمی که باید از آنها آگاه بود

۸ نشانه والدین سمی که باید از آنها آگاه بود. به روابط درون خانوادگی، روابط شما با همسرتان، روابط ...

ادامه مطالعه

آموزش مهارت‌های زندگی

هدف "برنامه آموزش مهارتهاي زندگی" ارائه آموزش حداقل پنج مهارت زندگی (مهارت خودآگاهی، مها...

ادامه مطالعه

مهارت گفت‌و‌‌گو

بریده‌ای از کتاب آداب گفت‌و‌ گو، نوشته رضا هوشمند، نشر مشق شب ۱۴۰۱ در مهارت گفت‌وگو به‌دقت گوش دادن...

ادامه مطالعه