احترام شرط لازم در گفت‌و‌گوست

  بریده‌ای از کتاب آداب گفت‌و‌ گو، نوشته رضا هوشمند، نشر مشق شب ۱۴۰۱   گفت‌وگوی خوب ر...

ادامه مطالعه