دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن تاب آوری: استقامت؛ پر طاقت بودن تاب الله علیه: هنگام طلب بخشش و آم...

ادامه مطالعه

دوباره باز خواهم گشت

دوباره باز خواهم گشت. این بار قُلکم را خواهم شکست و با تمام پولش، آن گُل سر را برای خودم خواهم ...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید(ت)

تزویر: ریاکاری ترک غم گرفتن: رها کردن اندوه تعبیر از آن بیرون نشد: تعبیری جز آن نداشت تأدیب...

ادامه مطالعه

دایره واژگان خود را افزایش دهید

دایره واژگان خود را افزایش دهید. این جمله‌ای بود که در معاشرت با بسیاری از مخاطبانِ نمایشگاه کتاب...

ادامه مطالعه

گفت‌و‌گوی سالم اکتسابی است

رضا هوشمند مؤلف کتاب «آداب گفت‌وگو» در نمایشگاه کتاب تهران: گفت‌و‌گوی سالم اکتسابی است. رضا هوشم...

ادامه مطالعه

کتاب «آداب گفت‌و‌گو» بزودی منتشر می‌شود

کتاب آداب گفت و گو(۱) گفت‌و‌گوی موثر مهارت گم‌شده، نوشته رضا هوشمند به زودی توسط انتشارات مشق شب من...

ادامه مطالعه

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(20)

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۲۰) ۱.آمفیزم: بیماری ناشی از تجمع بیش از حد هوا در بافت ها و اعضای ب...

ادامه مطالعه

🔺️گزیده‌هایی از فرهنگ بزرگ سخن(۱۹)

۱.آمایش: آماده کردن ۲.آمبولی: انسداد رگ به وسیله لخته خون یا حباب هوا ۳.آمپاس: در شطرنج، مجبور کرد...

ادامه مطالعه

️گزیده‌هایی از کلمات فارسی تحریریه مشق شب(1)

۱.افلاک: ج فلک، آسمان‌ها ۲.رزاق: روزی دهنده ۳.زهی: هنگام اظهار خشنودی یا شگفتی از چیزی یا تشوی...

ادامه مطالعه