تدریس موثر ( راهنمای یادگیری ارائه دهندگان خدمات سلامت در دانشگاه‌ها و مراکز یادگیری عالی)

کتاب "تدریس موثر" منتشر شد کتاب تدریس موثر ، راهنمای یادگیری برای ارائه دهندگان خدمات سلامت در دا...

ادامه مطالعه

درآمدی بر پارادايم‌ها و ابزارهای سنجش كيفيت زندگی جنسی

کتاب " درآمدی بر پارادايم‌ها و ابزارهای سنجش كيفيت زندگی جنسی" منتشر شد مکتوب سنجش كيفيت زندگی جن...

ادامه مطالعه

آنچه والدین باید درباره تربیت جنسی کودکان بدانند

آنچه والدین باید درباره تربیت جنسی کودکان بدانند چیستی و چرایی تربیت جنسی تربیت به معنای رشد داد...

ادامه مطالعه